Çeviri Konusu Anlatımı

 1. Temel Çeviri Kuralları
 2. Kural 1: Chicken Translation
 3. Kural 2: Comma-Comma Chameleon
 4. Kural 3: No Word Left Behind
 5. Çeviri Teknikleri
 6. Temel Çeviri Teknikleri: Cümle Yapısı
 7. Temel Çeviri Teknikleri: Özne
 8. Öznede Ekler
 9. Temel Özne
 10. Öznede Tamlama
 11. Öznede Tümce
 12. Temel Çeviri Teknikleri: Yüklem
 13. Temel Fiil
 14. Fiilde Ekler
 15. Temel Çeviri Teknikleri: Bağlaç
 16. Düz Bağlaçlar
 17. Ters Bağlaçlar
 18. Detay Çeviri Teknikleri
 19. Tümceler
 20. Edatlar
 21. Miktar İfadeleri
 22. Sıfatlar & Zarflar
 23. Eksik-Fazla
 24. Çeviri Sorularında Çözüm Aşamaları
 25. 5 Saniyede Çeviri Tekniği

Bağlaç Konusu Anlatımı

YDS’de çıkan Bağlaç Konusu’nun 67 adet YDS, e-YDS ve orijinal soru ile anlatımıdır.

Konu Başlıkları:

 1. Yapılarına Göre Bağlaçlar
 2. Yapılarına Göre Zaman Bağlaçları
 3. Devamlılık Belirten Zaman Bağlaçları
 4. Öncelik – Sonralık Belirten Zaman Bağlaçları
 5. Bağlaçların Anlamlarına ve Yapılarına Göre Gruplandırılması
 6. Temel Bağlaçlarda Noktalama İşaretleri
 7. Virgülsüz Kullanılan Temel Bağlaçlar
 8. Virgüllü Kullanılan Temel Bağlaçlar
 9. Virgüllü veya Virgülsüz Kullanılan Temel Bağlaçlar
 10. Yardımcı Bağlaçlarda Noktalama İşaretleri
 11. Bağlaç Soruları İçin Temel Konu ve Teknikler
 12. Zaman Bağlaçları ve Soruları
 13. Şart Bağlaçları
 14. Alternatif Şart Kullanımları
 15. Zıtlık Bağlaçları
 16. Cevabın Zıtlık Bağlacı Olabileceğini Gösteren İşaretler
 17. Zıtlık Yöntemi
 18. Zıtlık Soruları ve Çözümleri
 19. Sebep – Sonuç Bağlaçları ve Soruları
 20. Sebep – Sonuç Bağlaçlarında Zaman Kullanımı
 21. Edatlı Sebep – Sonuç Bağlaçları
 22. Sonuç Belirten Yardımcı Bağlaçlar
 23. Sebep – Sonuç Bağlaçlarında Virgül Kullanımı
 24. Sebep – Sonuç Yöntemi
 25. Sebep – Sonuç Bağlaçlarında Eğilimler
 26. Sebep – Sonuç Soruları ve Çözümleri
 27. Kısa Bağlaçlar: FANBOYS
 28. Kısa Bağlaç Soruları ve Çözümleri
 29. Kronik Çeldiriciler
 30. Kronik Çeldiriciler & Çözümlü Sorular
 31. Diğer Bağlaçlar Konusu
 32. Paralel Yapılar
 33. Paralel Yapı Soruları & Çözümleri
 34. Alternatif Paralel Yapılar
 35. Devrik Yapılar
 36. Deyimler
 37. Deyim Sorularının Çözümü
 38. Yapıya ve Anlama Göre Çözüm
 39. Anlama Göre Çözüm
 40. Eğilime Göre Çözüm
 41. Bağlaç – Deyim Soruları ve Çözümleri

Kelime Konusu Anlatımı

YDS’de çıkan Tümce Konusu’nun, 16 adet YDS, e-YDS ve orijinal çözümlü soru ile detaylı olarak anlatılmış konu anlatımıdır.

Konu Başlıkları:

 1. Kelime Çalışma Yöntemleri: Popüler Kelimeler Ve Akademik Anlamları
 2. Kelime Çalışma Yöntemleri: Kelime Eğilimleri
 3. Kelime Çalışma Yöntemleri: Bölümler Arası Çalışma
 4. Kelime Çalışma Yöntemleri: Okuma Parçaları
 5. Kelime Çalışma Yöntemleri: Kelimelerde Öncelikler
 6. Kelime Çalışma Yöntemleri: Akademik Kelimeler Listesi (AWL)
 7. Kelime Çalışma Yöntemleri: Kelime Çekimleri
 8. Kelime Çalışma Yöntemleri: Kısa Yol
 9. Kelime Çalışma Yöntemleri: Eş Anlamlı Kelimeler
 10. Kelime Çalışma Yöntemleri: Zıt Anlamlı Kelimeler
 11. Kelime Çalışma Yöntemleri: Türkçeleştirme
 12. Kelime Çalışma Yöntemleri: Ön Ek – Son Ek – Kök Çalışması
 13. Kelime Çalışma Yöntemleri: Miktar İfadeleri
 14. Edat Konusu
 15. Kelime Çalışma Yöntemleri: Öncelikli Edatlar
 16. Kelime Çalışma Yöntemleri: Deyimler
 17. Kelime Çalışma Yöntemleri: Çok Anlamlı Deyimler
 18. Kelime Çalışma Yöntemleri: Deyim Kurguları
 19. Zarf Konusu
 20. Kelime Yöntemleri: Atlama Becerisi

Paragraf Tamamlama Konusu Anlatımı

Konu Başlıkları:

 1. Paragraf Tamamlama Sorularında Bağlaç Konusu
 2. Paragraf Tamamlama Sorularında Zaman Konusu
 3. Paragraf Tamamlama Sorularında Zıtlık Konusu
 4. Paragraf Tamamlama Sorularında Karşılaştırma Konusu
 5. Paragraf Tamamlama Sorularında Avantaj & Dezavantaj Konusu
 6. Paragraf Tamamlama Sorularında İndirgeme Konusu
 7. Paragraf Tamamlama Sorularında Referans Konusu
 8. Paragraf Tamamlama Sorularında Sıralama Konusu
 9. Paragraf Tamamlama Sorularında Tanımlama Konusu
 10. Paragraf Tamamlama Sorularında Bağlam
 11. Paragraf Tamamlama Sorularında Çözüm Stratejileri

Tümce Konusu Anlatımı

YDS’de çıkan Tümce Konusu’nun, 12 adet YDS, e-YDS ve orijinal çözümlü soru ile detaylı olarak anlatılmış konu anlatımıdır.

Konu Başlıkları:

 1. Sıfat Tümcesi
 2. Sıfat Tümcesi Kuralları
 3. Sıfat Tümcelerinde Edat Kullanımı
 4. Sıfat Tümcelerinde That Kullanımı
 5. Sıfat Tümceleri: Eğilimler
 6. İsim Tümcesi
 7. That Tümceleri
 8. Soru Tümceleri
 9. İsim Tümcesi Kuralları
 10. Kısaltma Konusu
 11. Sıfat Tümcelerinde Kısaltmalar
 12. Etken Fiili Kısaltma
 13. Etken Fiili Kısaltma Kuralları
 14. Edilgen Fiili Kısaltma
 15. Edilgen Fiili Kısaltma Kuralları
 16. Zarf Tümcelerinde Kısaltmalar
 17. Zarf Tümcelerinde Kısaltma Kuralları ve Eğilimleri
 18. Zarf Tümcelerinde Sebep-Sonuç İlişkisi
 19. İsim Tümcelerinde Kısaltmalar
 20. That Kısaltmaları
 21. Soru Kısaltmaları
 22. Soru Kısaltması Kuralları
 23. Gerund (Ving) & Infinitive (To V0) Konusu
 24. Distant Infinitives
 25. Arkasından Infinitive (To V0) Gelen İsimler
 26. Diğer To V0 Kullanımları
 27. Gerund Or Infinitive
 28. Gerund-Infinitive Eğilimleri

Tense Konusu Anlatımı

YDS’de çıkan Tense Konusu’nun, 39 adet çözümlü soru ile detaylı olarak anlatılmış konu anlatımıdır.

Konu Başlıkları:

 1. Modal Konusu
 2. Tense Sorularında Modal Şıkları
 3. Time Markers Konusu
 4. Zaman Belirteçli Sorular Ve Çözümleri
 5. Zaman Belirteçsiz Sorular
 6. Bilim Soruları
 7. Zaman Bağlacı Konusu
 8. If Konusu
 9. Tense Sorularında Devrik Koşullar
 10. Future Konusu
 11. Devamlılık İlkesi
 12. Öncelik-Sonralık İlkesi
 13. Kelime Durumu

Cümle Tamamlama Konusu Anlatımı

YDS’de çıkan Cümle Konusu’nun, 6 adet YDS, e-YDS ve orijinal çözümlü soru ile detaylı olarak anlatılmış konu anlatımıdır.

Konu Başlıkları:

 1. Temel Cümle Soruları
 2. Yardımcı Cümle Soruları
 3. Cümle Tamamlama Sorularının Özellikleri, Çözüm Eğilimleri, Kuralları & Teknikleri
 4. Cümle Tamamlama Sorularında Tense Konusu
 5. Cümle Tamamlama Sorularında Tümce Konusu
 6. Cümle Tamamlama Sorularında Referans Konusu
 7. It Kelimesinin Eğilimleri
 8. Cümle Tamamlama Sorularında Konu Devamlılığı